Política de Privadesa i Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, EDBUILDING informa als Usuaris:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable: EDBUILDING

Finalitat: Gestionar les dades a les quals l’Associació accedeix com a conseqüència de la seva sol·licitud per poder oferir degudament informació de les activitats que organitzem. Així mateix, s’autoritza l’enviament de comunicacions que puguin ser d’interès per als usuaris, en el cas que tinguem autorització per l’enviament de les mateixes.

Legitimació: Obtenir el consentiment de l’interessat per procedir al tractament, finalitat que es troba recollida a l’apartat anterior.

Destinataris: No se cediran les dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació adicional.

Informació adicional: Es pot trobar la informació adicional al final de la present política de privadesa.

Abans de l’enviament del formulari de contacte a la Pàgina Web, l’usuari ha d’acceptar la política de privadesa i les condicions d’ús de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada al formulari de contacte?

L’Usuari ha d’emplenar les dades marcades com “obligatories”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que EDBUILDING no pugui atendre les seves sol·licituds.

Les dades personals que l’Usuari facilita a EDBUILDING han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Menors d’edat

Els menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals a EDBUILDING, sense el previ consentiment dels seus pares i/o tutors legals. En cas que EDBUILDING detectés que l’usuari fos menor de 14 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d’identitat equivalent, o si escau, l’autorització dels seus pares i/o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o falta de resposta.

Quines mesures de seguretat té implantada l’Associació?

EDBUILDING informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural, de conformitat amb el previst per la normativa vigent.

Xarxes socials

EDBUILDING disposa de diferents perfils a les xarxes socials amb la finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats a través de la pàgina web, interactuar amb els usuaris i servir de canal d’atenció i interacció social.

Informació addicional sobre Protecció de Dades

Responsable

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: EDBUILDING
CIF: G66625799
Adreça postal: carrer Esquirol, 46, interior. 08198 Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 658955403
Correu electrònic: info@edbuilding.org

Finalitat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

EDBUILDING tractarà la informació facilitada amb la finalitat de gestionar les dades als quals l’Associació accedeix com a conseqüència de la navegació, consulta i/o sol·licitud. Així mateix, s’autoritza l’enviament de comunicacions que puguin ser d’interès per als usuaris en el cas que hagi autoritzat a l’enviament de les mateixes.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

Legitimació

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l’Usuari atorgat per a les finalitats esmentades.

Destinataris

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran les dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en EDBUILDING estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Accés, rectificació i supressió: Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaries per a les finalitats que van ser recollides.

Limitació al tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Oposició: Per motius relacionats amb la seva situació particular, en algunes circumstàncies, els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades. EDBUILDING deixarà de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Portabilitat de les dades: EDBUILDING facilitarà a l’interessat les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i els transmetrà, si així ho desitja l’interessat, a un altre responsable.

L’interessat podrà retirar el consentiment a qualsevol moment.

És possible presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que els seus drets no hagin estat satisfets, a través de la seva pàgina web.

L’interessat/a podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació i supressió posant-se en contacte per mitjà d’un correu a info@edbuilding.org.

Usem cookies per a brindar-li la millor experiència en línia. En acceptar, accepta l'ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.

Pin It on Pinterest